zondag 29 januari 2012

Oprichting AVO - Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den Arbeid Voor Onvolwaardige Arbeidskrachten 'Actio Vincit Omnia' (Arbeid overwint alles)

screencapture van Handelingen van het A.V.O.-Congres, Amsterdam, 8-12 October 1928De personen die bij de oprichting van de AVO betrokken waren, hadden een geheel andere achtergrond dan de CVLG-bestuurders. Ze waren voornamelijk verbonden aan landelijke en gemeentelijke overheidsinstanties die zich met arbeid of gezondheidszorg bezighielden. Voorzitter werd Prof. Mr. P.J.M. Aalberse, lid van de Tweede Kamer, secretaris-penningmeester werd W.F. Detiger, directeur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs in Amsterdam. Dr. N.M. Josephus Jitta, voorzitter van de Gezondheidsraad te Den Haag werd vice-voorzitter en Th. W. te Nuijl, voorzitter van de Raad van Arbeid in Deventer, werd tweede secretaris.

Verder waren bij de AVO-oprichting betrokken:

- G.A. Aldus, directeur van het Christelijke Blindeninstituut Bartiméus te Zeist
- Mr. P.W.J.H. Cort van der Linden, algemeen secretaris van het Verbond van Nederlandse Werkgevers
- Anth. Folmer, directeur van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
- P.J. Fortanier, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Rotterdam
- Dr. C.T. Kortenhorst, geneesheer van het 'Krankzinnigengesticht' te Vught
- C. van der Lende, hoofdbestuurder van het Nederlands Verbond van Vakvereenigingen te Amsterdam
- Mr. L. Lietaert Peerbolte, Directeur-generaal voor de Volksgezondheid
- C.J.P. Zaalberg, Directeur-generaal voor de Arbeid

Ter bestudering van allerlei deelonderwerpen werden door de AVO speciale commissies in het leven geroepen:

- Commissie voor werkgevers en werknemers
- Commissie voor geestelijk invaliden en zwakzinnigen
- Commissie voor lichamelijk invaliden en sociale verzekering
- Commissie voor blinden en slechtzienden
- Commissie voor doofstommen en slechthoorenden
- Commissie voor tuberculose-patiënten
- Commissie voor maatschappelijk hulpbetoon
Daarnaast werd in april 1930 een Raad van Advies ingesteld, samengesteld uit alle personen die in de bovengenoemde commissies zitting hadden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten