zondag 29 januari 2012

Bartiméus

Stichting Bartiméus is een stichting voor slechtziende en blinde mensen. Het is de grootste organisatie in Nederland voor visueel gehandicapten. Bartiméus heeft 16 locaties door heel Nederland. Er werken 2.200 medewerkers en ongeveer 650 vrijwilligers. Zij ondersteunen 12.000 cliënten.

'Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind zijn te verbeteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht. Hoe dat gebeurt, bepaalt de cliënt zelf. Hij voert de regie over zijn leven en maakt daarin zijn eigen keuzes.'

Geschiedenis

Bartiméus is in 1915 begonnen als Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor kinderen en jongelieden in Zeist. De oprichting vindt plaats op 14 oktober 1915, maar werd officieel goedgekeurd door HKH Koningin Wilhelmina op 27 januari 1916. In 1919 komen de eerste kinderen naar de nieuwe blinden- of brailleschool in Zeist. Op 16 oktober 1949 bestaat de school van Bartiméus 30 jaar. Er zijn dan 93 leerlingen: 81 op de dagschool en 12 op de vakschool. Hiervan waren 82 kinderen inwonend. In dit jaar wordt het onderwijs aan blinden en slechtzienden gescheiden. In 1972 wordt het eerste deel van de ‘Bartiméushage’ geopend, een centrum voor meervoudig gehandicapte mensen in Doorn, door HKH Prinses Margriet. Op Texel wordt ‘Bartiméushoeve’ geopend, een ‘vormingscentrum’ waar cliënten kunnen kennismaken met de natuur van Texel. In 2003 krijgt Bartiméus een nieuw bestuur. De naam Bartiméushage wordt afgeschaft, alle onderdelen gaan nu verder onder de naam Bartiméus. Bartiméus maakt na de fusie met Sonneheerdt op 1 januari 2006 deel uit van Stichting Bartiméus Sonneheerdt. In 2007 gaat Stichting Bartiméus Sonneheerdt verder onder de naam Bartiméus en krijgt een geheel nieuwe huisstijl.

Nu

Bartiméus is uitgegroeid van een instelling die zich voornamelijk richtte op onderwijs aan kinderen en jongeren naar een instelling waar zorg, dienstverlening en onderwijs wordt geboden aan cliënten van alle leeftijden, zowel op locaties als in ambulante vorm. Bartiméus bestaat uit vier sectoren: onderwijs, wonen, werken en dienstverlening. Ze heeft zes werkplaatsen waar ongeveer 600 mensen met een verstandelijke en visuele beperking werken.

Herkomst naam Bartiméus
De naam Bartiméus is ontleend aan een genezingsverhaal van Jezus.
Hierin geneest Jezus de blinde Bar Timeus.

Het wordt zelfs drie keer verteld, door Marcus, door Mattheus en door Lukas. Elke keer met een ander accent.

"Bij de poort van Jericho zit een blinde man, Bartiméus, - eigenlijk Bar Timeus, wat betekent: zoon van Timeus. Bij het naderen van de Heer roept hij luid, hij laat zich door niemand tegenhouden. Jezus vraagt: ‘Wat wilt gij, dat ik u doen zal?’ Bartiméus antwoordt: ‘Mijn Heer, dat ik ziende worde!’ Waarop Jezus zegt: ‘Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg."

Het lef van Bartimeus om in beweging te komen en te roepen, en het antwoord van de Heer hebben de oprichters van Bartimeus geïnspireerd om voor deze naam te kiezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten